Over ons

De Oranjesluistocht is sinds 2015 bekend als een gezellig en sportief wielren- en mountainbike evenement met een super leuke afterparty!

Nadat de stichting Wollebrand cross haar activiteiten staakte, is de Oranjesluistocht zelfstandig doorgegaan met het organiseren van een sportief evenement voor een lokaal doel!

Bij de Goede Doelen sectie, kun je zien welke wensen we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.

Naam:

Stichting De Oranjesluistocht

Doelstelling/Activiteiten:

De Stichting heeft ten doel het ten minste eens per jaar organiseren van een kwalitatief goed sportief evenement waarvan de opbrengst bestemd is voor een lokaal goed doel. Er is geen winstdoelstelling in welke opzicht dan ook.

Fondsenwerving:

De opbrengsten van de Stichting kunnen bestaan uit sponsorgelden, inschrijfgelden voor het sport evenement en uit giften. Jaarlijks wordt bezien of er nieuwe activiteiten/ideeën kunnen worden gerealiseerd om de opbrengsten van de Stichting te verhogen.

Bestuur/Beheer:

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de navolgende leden (per datum oprichting):

Naam

Hans Spies
Yolanda Dullaart
Gerard Spruijt

Functie

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Stichting Oranjesluistocht.

IBAN: NL16 RABO 0306808439

Daarnaast kunnen commissieleden benoemd worden voor de uitvoering van diverse taken. Bestuurders noch commissieleden ontvangen een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. De administratieve en financiële verantwoording van de activiteiten van de Stichting vindt plaats door Administratiekantoor Spruijt te Poeldijk.