Dit jaar ondersteunen wij Droom je thuis

De Stichting Droom je Thuis heeft zich ten doel gesteld mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden.
Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Dit is inmiddels gerealiseerd door 24-uurs zorg te laten verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team.

De Stichting organiseert en verleent zelf de zorg, waarbij de continuïteit en de kwaliteit nader worden geborgd door samenwerking met een professionele zorgaanbieder. Stichting Droom je Thuis is opgericht door ouders van kinderen met een beperking; een zogenaamd ouderinitiatief.

De Stichting Oranjesluistocht heeft zich in 2021 ingespannen voor een Sport- en Speelruimte en deze is in 2023 na oplevering van het huis ook geinstalleerd.

Deel dit bericht op social media: