De Oranjesluistocht is in het Westland al 5 jaar bekend als een gezellig en sportief wielren- en mountainbike evenement en was tot 2014 een onderdeel van de Wollebrandcross.

De stichting Wollebrandcross heeft haar activiteiten gestaakt, maar de Oranjesluistocht gaat door met het organiseren van een sportief evenement voor een lokaal doel!

In 2015 wordt voor het eerst ook een bootcamp parcours uitgezet, door enthousiaste bootcamp- instructeurs van enkele Westlandse sportscholen.

 

Check hier de informatie voor deelnemers of bekijk hier het goede doel waar wij ons dit jaar voor inzetten.

 

Oranjesluistocht is een initiatief van Stichting Oranjesluistocht

 

Vaste gegevens van Stichting De Oranjesluistocht:
Stichting De Oranjesluistocht is op 22 september 2015 opgericht.
Beleidsplan Stichting de Wollebrandcross:
Doelstelling/Activiteiten van de Stichting:
De Stichting heeft ten doel het ten minste eens per jaar organiseren van een kwalitatief goed sportief evenement met veel deelnemers en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door: het door middel van het sportief evenement inzamelen van geld voor goede doelen, te weten organisaties die zich inzetten om de gezondheid en/of levensomstandigheden van minder bedeelde en/of hulpbehoevende personen te verbeteren. Er is geen winstdoelstelling in welke opzicht dan ook.
Per 24 september 2015 is onder RSIN NL8555.52.128 een ANBI-beschikking aangevraagd bij de Belastingdienst-Eindhoven.
Fondsenwerving:
De opbrengsten van de Stichting kunnen bestaan uit sponsorgelden, inschrijfgelden voor het sport evenement en uit giften uit vrijgevigheid. Jaarlijks wordt tevens bezien of er nieuwe activiteiten/ideeën kunnen worden gerealiseerd om de opbrengsten van de Stichting te verhogen.
Bestuur/Beheer:
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de navolgende leden (per datum oprichting):
Naam Functie
J.J. Spies Voorzitter Y.R. Hartman-Dullaart Secretaris G.J. Spruijt Penningmeester
Daarnaast kunnen commissieleden benoemt worden voor de uitvoering van diverse taken. Zowel bestuurders als commissieleden ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. De administratieve en financiële verantwoording van de activiteiten van de Stichting vindt plaats door Administratiekantoor Spruijt te Poeldijk.
Het eerste boekjaar van Stichting De Oranjesluistocht eindigt op 30 juni 2016.