goede doelen kunnen zich aan melden via een e-mail.

 juli 2021

Dit jaar ondersteunen wij Droom je thuis.

De Stichting Droom je Thuis heeft zich ten doel gesteld mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Dit wensen wij te realiseren door 24-uurs zorg te laten verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team. Dit team dient zich te kenmerken door eigen verantwoordelijkheid, grote betrokkenheid bij de bewoners en een flexibele taakstelling en instelling, waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de bewoners kan worden geboden. De Stichting organiseert en verleent zelf de zorg, waarbij de continuïteit en de kwaliteit nader worden geborgd door samenwerking met een professionele zorgaanbieder. Stichting Droom je Thuis is opgericht door ouders van kinderen met een beperking; een zogenaamd ouderinitiatief.

In Naaldwijk is een locatie beschikbaar die wij zeer geschikt achten voor het toekomstige woonhuis en wij zijn daarover in gesprek met de gemeente Westland. De gemeente Westland is positief over ons wooninitiatief op deze locatie. In de adviesbrief, als reactie op de z.g. Quick scan, kunt u de visie van de gemeente Westland lezen. In april 2020 heeft Stichting Zorgvastgoed DJT de aanvraag omgevingsvergunning gedaan bij Gemeente Westland om op bovengenoemde locatie een woon/zorggebouw te realiseren voor 12 jongvolwassenen met een meervoudige handicap.

Het project dat wij voor ogen hebben vormt een unieke kans om de woonwens van deze kinderen en hun ouders te verwezenlijken én het dient tegelijkertijd als katalysator te fungeren voor het leggen van verbindingen en stimuleren van ontmoetingen tussen alle inwoners van Westland. Wij noemen hier bijvoorbeeld het lopen van maatschappelijke stages vanuit het voortgezet- en speciaal onderwijs. Het is dan ook onze overtuiging dat realisatie van dit project in belangrijke mate bij kan bijdragen aan het vergroten van de sociale cohesie in Westland. Voor meer informatie over ons ambitieuze project zie de notitie Locatie Zuideinde, Naaldwijk “leef je droom”.

De opzet van project sluit aan bij de landelijke visie op zorg in de toekomst op de volgende drie punten: (1) integratie in de maatschappij, (2) initiatief en verantwoordelijkheid dichtbij de ouders en (3) kleinschalige opzet.

De Stichting richt zich op jongvolwassenen die meestal nog bij hun ouders wonen. Het is voor hen belangrijk een nieuwe veilige omgeving te vinden waarin de afhankelijkheid van de ouders langzaam minder wordt. De Stichting wil graag een woonvoorziening bieden waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen. Realisatie van dit woonproject, waarbij jongeren met een meervoudige beperking de kans wordt geboden om echt onderdeel uit te maken van een lokale gemeenschap, past naar onze mening voor 100% bij de politieke wens om een ‘inclusieve’ samenleving te creëren, waarbij iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelnemen.

Voor meer informatie over de voortgang van het wooninitiatief klikt u hier.

juli 2019

Het goede doel waar we ons dit jaar voor gaan inzetten is het Ronald McDonald Huis Den Haag

Voor de mensen die deze organisatie niet kennen; in een Ronald McDonald Huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Zij krijgen geen subsidie van de overheid en zijn dus afhankelijk van donateurs, sponsoren en vrijwilligers.

De locatie die wij gaan ondersteunen is gevestigd in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag en wordt vaak bezocht door ouders en overige familieleden uit de gemeente Westland.

Het verzoek tot ondersteunen van dit doel kwam zelfs van een voormalig bestuurslid van de Oranjesluistocht die zelf meerdere malen gebruik heeft moeten en mogen maken van deze logeermogelijkheid in het Ronald McDonald huis.

Eén van de zaken waarvoor wij ons gaan inzetten, is het letterlijk opfleuren van de buitentuin van het huis in Den Haag.

We kunnen dit natuurlijk niet zonder jullie hulp, dus we hopen dat we dit doel net als in de afgelopen jaren met zijn allen kunnen realiseren.

*Het programma voor deze dag volgt later, maar zet zaterdag 26 oktober vast in je agenda*

10-9-2018

Groot nieuws !!!!

Op de valreep van de grote vakantie uittocht willen wij jullie graag laten weten waar de Stichting Oranjesluistocht zich dit jaar voor wil inzetten.

Wij hebben enkele gesprekken gevoerd met de Stichting Avavieren. Deze stichting laat bungalows bouwen op vakantiepark Vlugtenburg, welke volledig worden aangepast aan de wensen van gezinnen met een kind met een beperking. Voor deze gezinnen bestaan maar weinig mogelijkheden om vakantie te vieren en Westland biedt met vakantiepark Vlugtenburg vanaf mei 2018 zelfs de enige optie een vakantie aan de kust door te brengen.

Maar….. vanaf het vakantiepark is het een hele onderneming om met rolstoelen op het strand te komen en dat is toch waar we allemaal willen zijn ?!

Het zou geweldig zijn als deze gezinnen ook op het strand kunnen komen en met behulp van de strandrups langs de vloedlijn kunnen genieten van alle activiteiten op het strand en in de zee en een schitterende zonsondergang mee te maken.

Wij willen ons graag inzetten om deze strandrups te realiseren!

Voor dit mooie doel worden dit jaar op ZATERDAG 21 OKTOBER weer een MTB, een wielrentocht en een survival run georganiseerd. Details volgen maar zet de datum vast met grote letters in je agenda.

Wij wensen jullie een mooie zomer toe en zien jullie graag allemaal aan de start op 21-10-2017 !!!

Het goede doel van 2016 was:

Tovertafels voor Westlandse instellingen waar dementerenden worden verzorgd en verpleegd.

 

Een Tovertafel is eigenlijk geen tafel maar een projector, die lichtprojecties op tafel een projecteert.

Het bijzondere is dat de projecties reageren op hand- en armbewegingen van de gebruikers.

Deze interactieve spellen stimuleren de dementerenden zowel in fysieke activiteit als sociale interactie.

Het bestaan van dementerenden is vaak zeer eentonig en passief en het gebruik van een Tovertafel brengt vrolijkheid en plezier terug in hun dagelijks leven.

Er wordt weer gelachen aan deze tafels!

 Het bestuur van Oranjesluistocht was enorm onder de indruk van de impact van Tovertafels op deze groep mensen en we waren het er unaniem over eens dat dit het doel moest worden voor de editie van 2016.

We hopen dat we met hulp van sponsoren en veel deelnemers op 29 oktober een aantal van deze tafels bij elkaar kunnen fietsen en bootcampen.

Als je nieuwsgierig bent naar deze tafels, kun je hier een filmpje bekijken: